فروشگاه
کتاب روش های بازاریابی و ویزیتوری حرفه ای

کتاب روش های بازاریابی و ویزیتوری حرفه ای

حراج
قیمت اصلی ۱۷۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۴۹,۰۰۰ تومان است.
دوره آموزشی آنلاین مهارت های بازاریابی و  ویزیتوری  حرفه ای فروش

دوره آموزشی آنلاین مهارت های بازاریابی و ویزیتوری حرفه ای فروش

حراج
قیمت اصلی ۳۹۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۹۰,۰۰۰ تومان است.
دوره صوتی فروش و فروشندگی حرفه ای

دوره صوتی فروش و فروشندگی حرفه ای

حراج
قیمت اصلی ۹۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۹,۰۰۰ تومان است.
دوره صوتی روشهای افزایش فروش در شرایط رکود و بحران اقتصادی

دوره صوتی روشهای افزایش فروش در شرایط رکود و بحران اقتصادی

حراج
قیمت اصلی ۷۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۰ تومان است.
دوره صوتی روش های اعتماد سازی مشتریان

دوره صوتی روش های اعتماد سازی مشتریان

حراج
قیمت اصلی ۱۴۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۹,۰۰۰ تومان است.
دوره تصویری روش های فروش تلفنی موثر

دوره تصویری روش های فروش تلفنی موثر

حراج
قیمت اصلی ۹۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۰ تومان است.
دوره صوتی روش های متقاعد سازی و نهایی سازی فروش

دوره صوتی روش های متقاعد سازی و نهایی سازی فروش

حراج
قیمت اصلی ۱۳۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۹,۰۰۰ تومان است.
کتاب باورها و ویژگی های فروشندگان حرفه ای

کتاب باورها و ویژگی های فروشندگان حرفه ای

حراج
قیمت اصلی ۱۶۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۴۹,۰۰۰ تومان است.