فروشگاه
دوره صوتی فروش و فروشندگی حرفه ای

دوره صوتی فروش و فروشندگی حرفه ای

حراج
۹۹,۰۰۰ تومان ۱۹,۰۰۰ تومان
دوره تصویری روش های فروش تلفنی موثر

دوره تصویری روش های فروش تلفنی موثر

حراج
۷۷,۰۰۰ تومان ۱۶,۰۰۰ تومان