مقاله کاربردی با موضوع، ویزیتور حرفه ای کیست و چه ویژگی دارد؟

ورود به صفحه مقاله
طائی محمدرضا

آموزش مهارت های فروش حرفه ای

نویسنده: طائی محمدرضا
چگونه فروشنده با انگیزه و پر انرژی باشیم؟

چگونه فروشنده با انگیزه و پر انرژی باشیم؟

آیا می دانید فروشندگان بی انرژی و بدون انگیزه چقدر فروش پایینی دارند و درآمد آنها همیشه پایین است؟ متاسفانه در دنیای امروز فروشندگانی که انگیزه کافی برای انجام کار فروش نداشته باشند براحتی از چرخه کاری حذف می شوند. امروزه سلیقه ها و رفتارهای مشتریان تغییر کرده است و دیگر مثل گذشته بدون اطلاع نیستند و خیلی جاها از خیلی از فروشندگان چندین قدم جلوتر هستند و به آنها ثابت می کنند که اطلاعات ارائه شده توسط آنها بسیار قدیمی، نادرست و یا اشتباه است. هیچ چیز بدتر از این نیست که مشتری از ما بیشتر بداند اگر به سراغ این فروشندگان برویم و در خصوص این موضوع و لزوم به روز بودن در این حرفه سوال کنیم  اغلب […]

1 9 10 11